ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖDENEKLERİN KULLANILMASINA İLİŞKİN İÇ GENELGE