ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARIN İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE