ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DERS YETERLİLİK SINAVI UYGULAMA YÖNERGESİ