ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ