ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ