ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ YÜZDE ON BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 24.06.2015 - 2015/206
Resmi Gazete Tarih / Sayı :