ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ŞARTNAMA HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 31.05.2016 - 2016/122
Resmi Gazete Tarih / Sayı :