ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 31.05.2016 - 2016/122
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
4734
Kanun
KAMU İHALE KANUNU Resmi Gazete: 22.01.2002 - 24648 12 . Md.