ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 12.05.2016 - 2016/93
Resmi Gazete Tarih / Sayı :