ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 12.05.2016 - 2016/93
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1

Kurum Yönetmeliği
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.07.2015 - 29423 7 ve 9 . Md.