ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 12.11.2015 - 2015/379
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2547
Kanun
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Resmi Gazete: 06.11.1981 - 17506 12/ı . Md.