ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

OMÜ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 31.07.2013 - 2013/197
Resmi Gazete Tarih / Sayı :