ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ TEMEL BİLİMLER DERSLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 18.12.2014 - 2014/337
Resmi Gazete Tarih / Sayı :