ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ MEZUNLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 21.02.2013 - 2013/45
Resmi Gazete Tarih / Sayı :