ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

OMÜ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ İZLEME VE ÖNLEME KOMİSYONU YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 17.08.2017 - 2017/230
Resmi Gazete Tarih / Sayı :