ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 4.09.2015 - 2015/275
Resmi Gazete Tarih / Sayı :