ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

OMÜ BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 31.07.2013 - 2013/193
Resmi Gazete Tarih / Sayı :