ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ

OMÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 13.03.2015 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2006/10654
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 12.07.2006 - 26226 13 . Md.