ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (OYDEM)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 18.05.2015 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 18.05.2015- 29359