ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ