ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 30.05.2019 - 2019/131
Resmi Gazete Tarih / Sayı :