ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

OMÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 16.05.2019 - 2019/275
Resmi Gazete Tarih / Sayı :