ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ ETİK İLKELERİ VE İŞ ETİK KURULU YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 7.03.2019 - 2019/67
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
2009/81
Yönerge
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ETİK İLKELERİ VE İŞ ETİK KURULU YÖNERGESİ