ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ İMZA DEVRİ VE EVRAK AKIŞI GENELGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : İMZA DEVRİ VE EVRAK AKIŞI GENELGESİ
Onay Tarih / Sayı : 14.03.2017 - 2017/1
Resmi Gazete Tarih / Sayı :