ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ TAŞINIRLARIN HURDA İŞLEMLERİ GENELGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : TAŞINIRLARIN HURDA İŞLEMLERİ
Onay Tarih / Sayı : 22.02.2011 - 2011/1
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Bu mevzuatı kaldıran mevzuat:
2020/116
Yönerge
OMÜ TAŞINIR MAL VE HURDA YÖNETİMİ YÖNERGESİ
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
5018
Kanun
KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Resmi Gazete: 24.12.2003 - 25326 44 . Md.