ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARIN İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 31.01.2019 - 2019/26
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
2014/97
Yönerge
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE