ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ TAŞINMAZLARIN İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 27.03.2014 - 2014/97
Resmi Gazete Tarih / Sayı :