ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 6.12.2018 - 2018/441
Resmi Gazete Tarih / Sayı :