ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEMİ KULLANMA USUL VE ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 20.09.2018 - 2018/320
Resmi Gazete Tarih / Sayı :