ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ TÜTÜN KULLANIMI GENELGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Onay Tarih / Sayı : 25.04.2018 - (2018/2-54259)
Resmi Gazete Tarih / Sayı :