ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 18.02.2018 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 18.02.2018- 30336