ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİNDEN 33/A MADDESİNE GEÇİŞLERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 3.08.2017 - 2017/212
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2547
Kanun
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Resmi Gazete: 06.11.1981 - 17506 14 . Md.