ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NÖROMODÜLASYON ÜNİTESİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 7.09.2017 - 2017/259
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2547
Kanun
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Resmi Gazete: 06.11.1981 - 17506 Yok . Md.