ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 6.07.2017 - 2017/180
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
6769
Kanun
SINAİ MÜLKİYET KANUNU Resmi Gazete: 10.01.2017 - 29944 Yok . Md.