ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ ZİMMETTEKİ TAŞINIRLARIN İADESİ GENELGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : ZİMMETTEKİ TAŞINIRLARIN İADESİ GENELGESİ
Onay Tarih / Sayı : 22.02.2011 - 2011/2
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2006/11545
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.01.2007 - 26407 5 . Md.