SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 16.05.2006 - 5502
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 20.05.2006- 26173
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
4792
Kanun
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU Resmi Gazete: 16.07.1945 - 6058
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 31

Kurum Yönetmeliği
MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.08.2013 - 28727 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.01.2014 - 28898 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 12.12.2013 - 28849 30 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL KURULUNUN TOPLANMASI, ÇALIŞMASI, TEMSİLCİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ VE YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.07.2006 - 26222 5 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA PRİM BORCU OLAN İŞVERENLERİN KAMUOYUNA AÇIKLANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 22.05.2007 - 26529 10 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.08.2007 - 26609 17, 30, 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İCRA MEMURLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.08.2010 - 27671 13, 37, 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 01.10.2010 - 27716 27, 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 25.09.2008 - 27008 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞINIR SATIŞ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.2009 - 27169 35 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.05.2011 - 27945 31, Geçici Madde 8 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.06.2012 - 28336 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞINMAZLAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.08.2012 - 28380 25/A, 35 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI ALTERNATİF GERİ ÖDEME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.02.2016 - 29620 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLAÇ GERİ ÖDEME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.02.2016 - 29620 41 . Md.

Tebliğ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Resmi Gazete: 24.03.2013 - 28597 Yok . Md.
2015/598
Kurum Yönetmeliği
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YOK . Md.
163
Esas ve Usuller
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANLARININ İSTİHDAMI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 28 . Md.
2016/424
Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MERKEZ TEŞKİLATI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 7, 9, 12, 41 . Md.
261
Kurum Yönetmeliği
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YOK . Md.