EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 4.06.1937 - 3201
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 12.06.1937- 3629
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 41

Kurum Yönetmeliği
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İÇİ BİREYSEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.07.2012 - 28343 85 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EMNİYET TEŞKİLATINDA EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI DIŞINDA GÖREVLİ KADROLU VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.07.2012 - 28370 29 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EMNİYET TEŞKİLATI BOMBA İMHA TAZMİNATININ UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 05.11.2008 - 27045 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLARINA POLİS MEMURU VE KOMİSER YARDIMCISI RÜTBELERİNE ADAY MEMUR OLARAK ATANACAKLARA UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.06.2015 - 29375 Ek Madde 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.06.2015 - 29378 Ek Madde 24 . Md.
2001/3275
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 12.12.2001 - 24611 Yok . Md.
92/3393
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 11.09.1992 - 21342 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK ÖĞRENCİLERE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 22.05.2013 - 28654 27 . Md.
2015/7685
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.05.2015 - 29351 Yok . Md.
7/17339
Tüzük
EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN TÜZÜĞÜ Resmi Gazete: 24.04.1979 - 16618 Yok . Md.
93/4688
Tüzük
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Resmi Gazete: 17.08.1993 - 21671 Yok . Md.
2014/7066
Bakanlar Kurulu Kararı
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI OLARAK KURULAN İZMİR BORNOVA POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU İLE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATINDA YER ALAN İSTANBUL ETİLER POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ VE BUNA BAĞLI 6 ADET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İZMİR BORNOVA POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ VE BUNA BAĞLI 6 ADET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KAPATILMASI HAKKINDA KARAR Resmi Gazete: 01.01.2015 - 29223 Ek 24 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI İLE DİĞER FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK TAZMİNATA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.02.2016 - 29631 Ek 24 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARININ ÇALIŞMA ESAS VE YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 05.04.1980 - 16951 Ek 2 . Md.

Kurum Yönetmeliği
POLİS ÇEVİK KUVVET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.12.1982 - 17914 Ek 15 . Md.

Kurum Yönetmeliği
POLİS KOLEJİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.01.1996 - 22527 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.08.2007 - 26614 55 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.06.2008 - 26913 16 . Md.
98/11402
Tüzük
POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜ Resmi Gazete: 04.08.1998 - 23423 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
POLİS KOLEJİNE GİRİŞ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.12.2012 - 28497 Yok . Md.