BARTIN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE TABİ KARAR VE İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR