7143 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ İKİNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA 11/01/2019 TARİHLİ VE 2019/1 SAYILI GENELGE