BEŞİNCİ DÜNYA SU FORUMUNUN ORGANİZASYONU VE SEKRETARYASININ HARCAMA, İHALE USUL VE ESASLARI İLE TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK