KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

www.kaysis.gov.tr/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Mevzuat Türleri için KMS İstatistikleri

Tür Yürürlükteki Adet Yürürlükte olmayan Adet
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı 6.002 112 Kurumlara göre adetleri getir >>
Plan/Program 150 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Prosedür 440 25 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun 1.362 5.320 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun Hükmünde Kararname 105 489 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği 250 403 Kurumlara göre adetleri getir >>
Başbakanlık Genelgesi 320 1.231 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Kararı 2.030 19.232 Kurumlara göre adetleri getir >>
Sirküler 92 2.475 Kurumlara göre adetleri getir >>
Statü 82 75 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uluslararası Antlaşma 778 1.701 Kurumlara göre adetleri getir >>
Yönerge 6.557 759 Kurumlara göre adetleri getir >>
İçtüzük 5 9 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Yazı 823 952 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Şartname 154 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Talimat/Talimatname/İç emir 1.996 938 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tebliğ 5.100 4.061 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tüzük 130 971 Kurumlara göre adetleri getir >>
Rehber/Broşür 66 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Katalog/Kılavuz 238 15 Kurumlara göre adetleri getir >>
Politika 46 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Liste/Konsept 45 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Tüzügü/Nizamnamesi 1 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhuriyet Senatosu Kararı 0 213 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurucu Meclis Kararı 1 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Milli Birlik Komitesi Kararı 0 84 Kurumlara göre adetleri getir >>
Temsilciler Meclisi Kararı 0 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Genelgesi 3.788 505 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uygulama / Program Esasları 300 40 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Yönetmeliği 11.104 5.753 Kurumlara göre adetleri getir >>
Osmanlı Mevzuatı 9 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
İlke Kararı 110 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
Döküman/Yardımcı Yayın 810 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kararname 0 376 Kurumlara göre adetleri getir >>
Esas ve Usuller 1.077 95 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Talimatı 9 19 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tembihname 9 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Birlik Tüzüğü 19 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Geri Gönderilen Kanun 0 163 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararı 772 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 23 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Direktif 1 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Duyuru/İlan 65 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
TBMM Kararı 85 2.540 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tamim 15 3.153 Kurumlara göre adetleri getir >>
Millet Meclisi Kararı 0 675 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Prensip Kararı 0 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tefsir/Yorum/Izahname 0 211 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 33 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Toplam 45.002 52.760