6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA PRİM VE İPC BORÇLARINA İLİŞKİN KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ (2016-22 SAYILI GENELGE)