TİCARET BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİGİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 28.11.2012 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 28.11.2012- 28481
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
6102
Kanun
TÜRK TİCARET KANUNU Resmi Gazete: 14.02.2011 - 27846 Yok . Md.