UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 26.09.2008 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 26.09.2008- 27009
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2547
Kanun
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Resmi Gazete: 06.11.1981 - 17506 14, 58 . Md.
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1
2016/20 SAYILI SENATO KARARI
Esas ve Usuller
UŞAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTME KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 6 . Md.