YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENELGELER HAKKINDA GENELGE