RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR

Genel Bilgiler:
Türü : Bakanlar Kurulu Kararı
Onay Tarih / Sayı : 15.12.2014 - 2014/7074
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 2.02.2015- 29255