ŞEKER KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 4.04.2001 - 4634
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 19.04.2001- 24378
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 13

Kurum Yönetmeliği
ŞEKER KURUMU BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.07.2002 - 24805 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ŞEKER DEPOLAMA KESİNTİSİ VE PRİM ÖDEMELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.01.2004 - 25359 12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ŞEKER KURUMU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 14.02.2002 - 24671 12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ŞEKER KOTALARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 01.04.2002 - 24713 4, 12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HAMMADDE VE ŞEKER FİYATLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 28.06.2002 - 24799 5, 12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ŞEKER KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.02.2012 - 28197 12 . Md.
2018/34
Tebliğ
İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, C ŞEKERİ TALEPLERİNİN YURT İÇİNDEN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/34) Resmi Gazete: 05.10.2018 - 30556 Yok . Md.

Tebliğ
İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMUL İHRACATI KARŞILIĞINDA C ŞEKERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 23.02.2013 - 28568 Yok . Md.
160/5
Yönerge
İNCELEME DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Yok . Md.
341/5
Yönerge
ŞEKER KURUMU NUMUNE ALMA YÖNERGESİ Yok . Md.
334/7
Yönerge
ŞEKER KURUMU VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Yok . Md.
74/4
Yönerge
ŞEKER KURUMU ALIM VE İHALE İŞLERİ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Yok . Md.
146/4
Yönerge
ŞEKER KURUMU İMZA VE YETKİ YÖNERGESİ Yok . Md.