BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 13.02.2011 - 6111
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 25.02.2011- 27857 (Mükerrer)
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 22

Kurum Yönetmeliği
TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.08.2011 - 28038 Geçici Madde 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA YAPILAN ŞARTLI BAĞIŞLARDAN YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.10.2011 - 28078 Geçici Madde 14 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN SU VE SU ALANLARI İLE DENİZ VE İÇ SULARDAKİ SU ÜRÜNLERİ İSTİHSAL HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 01.06.2011 - 27951 Yok . Md.
2015/07
Yönerge
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İSTEĞE BAĞLI STAJ YÖNERGESİ yok . Md.
2015-17-1
Yönerge
VAN MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNER SERMAYE YÖNERGESİ 190 . Md.
2015-18-4
Esas ve Usuller
GEVAS MYO DÖSİ GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI 190 . Md.
4/16
Esas ve Usuller
6111 SAYILI KANUNUN 172. MADDESİ İLE DEĞİŞTİRİLEN 2547 SAYILI KANUNUN 46.INCI MADDE UYGULAMA ESASLARI 172 . Md.
5/16
Esas ve Usuller
6111 SAYILI KANUNUN 173. MADDESİ İLE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ 58 İNCİ MADDE UYGULAMA ESASLARI 173 . Md.
7/143
Uygulama / Program Esasları
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 6111 SAYILI KANUN’UN 173 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN GEÇİCİ 58 İNCİ MADDENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR 173 . Md.
11/18
Yönerge
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İŞYERİ UYGULAMASI EĞİTİM YÖNERGESİ 62. 64. . Md.
20876
Kurum Genelgesi
2011/45 SAYILI GENELGE . Md.
19198
Kurum Genelgesi
2011/42 SAYILI GENELGE . Md.
46460
Kurum Genelgesi
UYGULAMA İÇ GENELGESİ SERİ NO:2011/5 yok . Md.
048092
Kurum Genelgesi
UYGULAMA İÇ GENELGESİ SERİ NO:2011/6 yok . Md.
2017/13-02
Yönerge
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMALARI 1 VE 2 DERSİ EĞİTİM YÖNERGESİ 62-64 . Md.
2018/01-01
Yönerge
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMALARI 1 VE 2 DERSİ EĞİTİM YÖNERGESİ 62-64 . Md.
2018/5-26
Yönerge
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İSTEĞE BAĞLI STAJ YÖNERGESİ 26.madde 41. madde . Md.
2019/2-16
Yönerge
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ yok . Md.
2018/231 Sayılı Uşak Üniversitesi Senatosu Kararı
Yönerge
T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞLETMELERDE STAJ VE MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ . Md.
2017/28-03 sayılı Senato Kararı
Yönerge
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İSTEĞE BAĞLI STAJ YÖNERGESİ YOK . Md.