PANDEMİ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE GÖREVLİ PERSONELİN KORUNMASI İÇİN ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR