KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

www.kaysis.gov.tr/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Mevzuat Türleri için KMS İstatistikleri

Tür Yürürlükteki Adet Yürürlükte olmayan Adet
Genel Şartname 154 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Talimat / Talimatname / İç Emir 2.319 957 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tebliğ 5.580 4.277 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tüzük 131 971 Kurumlara göre adetleri getir >>
Rehber / Broşür 71 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Katalog / Kılavuz 260 17 Kurumlara göre adetleri getir >>
Politika 58 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı 6.388 120 Kurumlara göre adetleri getir >>
Plan / Program 157 13 Kurumlara göre adetleri getir >>
Prosedür 459 26 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun 1.448 5.323 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun Hükmünde Kararname 105 489 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği 227 399 Kurumlara göre adetleri getir >>
Başbakanlık Genelgesi 289 1.262 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Genelgesi 4.103 541 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uygulama / Program Esasları 335 50 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Yönetmeliği 11.860 6.398 Kurumlara göre adetleri getir >>
Osmanlı Mevzuatı 9 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
İlke Kararı 120 8 Kurumlara göre adetleri getir >>
Doküman / Yardımcı Yayın 778 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kararname 0 376 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tefsir / Yorum / İzahname 0 211 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 68 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Liste / Konsept 46 9 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhuriyet Senatosu Kararı 0 213 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurucu Meclis Kararı 1 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Milli Birlik Komitesi Kararı 0 84 Kurumlara göre adetleri getir >>
Temsilciler Meclisi Kararı 0 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Esas ve Usuller 1.235 148 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Talimatı 9 18 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tembihname 9 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Birlik Tüzüğü 2 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Geri Gönderilen Kanun 0 163 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararı 2.208 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 58 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği 56 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Kararı 2.121 19.426 Kurumlara göre adetleri getir >>
Sirküler 92 2.475 Kurumlara göre adetleri getir >>
Statü 82 80 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uluslararası Antlaşma 1.007 1.701 Kurumlara göre adetleri getir >>
Yönerge 7.321 1.121 Kurumlara göre adetleri getir >>
İçtüzük 4 9 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Yazı 675 957 Kurumlara göre adetleri getir >>
Direktif 1 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Duyuru / İlan 69 13 Kurumlara göre adetleri getir >>
TBMM Kararı 147 2.540 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tamim 17 3.153 Kurumlara göre adetleri getir >>
Millet Meclisi Kararı 0 675 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Prensip Kararı 0 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Toplam 50.079 54.366