KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

www.kaysis.gov.tr/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Mevzuat Türleri için KMS İstatistikleri

Tür Yürürlükteki Adet Yürürlükte olmayan Adet
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı 4.461 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
Plan/Program 89 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
Prosedür 331 23 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Şartname 144 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Talimat/Talimatname/İç emir 1.488 634 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tebliğ 4.052 1.548 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tüzük 136 629 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun 972 5.286 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun Hükmünde Kararname 96 476 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği 249 293 Kurumlara göre adetleri getir >>
Başbakanlık Genelgesi 337 1.184 Kurumlara göre adetleri getir >>
Esas ve Usuller 777 27 Kurumlara göre adetleri getir >>
Rehber/Broşür 52 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Katalog/Kılavuz 112 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Politika 19 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Liste/Konsept 40 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Talimatı 12 18 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tembihname 9 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Birlik Tüzüğü 9 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Geri Gönderilen Kanun 0 163 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Kararı 740 9.016 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Genelgesi 3.101 157 Kurumlara göre adetleri getir >>
Sirküler 76 366 Kurumlara göre adetleri getir >>
Statü 73 11 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uluslararası Antlaşma 250 534 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uygulama / Program Esasları 271 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Yönerge 5.156 171 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Yönetmeliği 10.075 996 Kurumlara göre adetleri getir >>
İçtüzük 5 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Osmanlı Mevzuatı 9 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Yazı 530 940 Kurumlara göre adetleri getir >>
İlke Kararı 50 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Döküman/Yardımcı Yayın 234 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Direktif 3 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhuriyet Senatosu Karari 0 7 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurucu Meclis Karari 0 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Milli Birlik Komitesi Karari 0 84 Kurumlara göre adetleri getir >>
Temsilciler Meclisi Karari 0 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Duyuru/İlan 17 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
TBMM Kararı 5 1.690 Kurumlara göre adetleri getir >>
Ek Kararname 0 26 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tamim 2 2.676 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tefsir/Yorum/Izahname 0 134 Kurumlara göre adetleri getir >>
Toplam 33.982 27.243