GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

3 SERİ NO.LU GGT KAPSAMINDA DURAKLAMA VE KONAKLAMA TESİSLERİ HAKKINDA GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : 3 Seri No.lu GGT Kapsamında Duraklama ve Konaklama Tesisleri
Onay Tarih / Sayı : 31.12.2014 - 2014/34
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Bu mevzuatı kaldıran mevzuat:
2016/4
Kurum Genelgesi
2014/34 SAYILI GENELGENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR GENELGE