22 HAZİRAN 2018 TARİHLİ VE 2018/23 SAYILI 5510 SAYILI KANUNUN 4/1-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASINA İLİŞKİN GENELGE